WORKSHOPS

Diddley Bow Workshop

Construcció d’un Diddley Bow electrificat. Aprendre tot construint aquest instrument d’una corda, el funcionament bàsic d’un instrument monocòrdic i el senzill sistema elèctric que l’amplifica.

Demana més informació a sergiestellaoficial@gmail.com